بسته بندی ساندویچ پانل

بسته بندی ساندویچ پانل:

ساندویچ پانل ها با توجه به نوع و ضخامت و دستور عمل واحد کنترل کیفی بسته بندی می شوند، ولی به طور معمول در بسته بندی های 16 تا 20 عددی بر روی هم قرار گرفته و در زیر آنها تخته های یونولیتی (آکاستیوی یا EPS) یا پالت چوبی گذاشته می شود.

دور تا دور بسته ها نیز با استفاده از سلفون کاور میگردد تا مانع از جابجایی و نفوذ گرد غبار و باران و برف و … در طی مسیر حمل گردد.

بسته به طول و تعداد ساندویچ پانل ها بر روی هم از تسمه های پلاستیکی جهت نگهداشتن و محکم کردن آنها به تعداد دو تا چهار تسمه استفاده میگردد.

watsapp bpzprgmehr