سازه های شطرنجی

سازه شطرنجی :

در حال حاضر با توجه به افزایش استقبال از انواع سازه ها برای نماسازی و زیبایی بخشیدن به فضای موجود نظیر باغ ها، ویلاها، پارک ها و رستوران ها شرکت بزرگمهر گامی در طراحی و ساخت و پیاده سازی نوعی از این سازه ها تحت عنوان سازه های شطرنجی برداشته است. سازه های شطرنجی با فرم های بسیار مستحکم و مقاوم از جنس پروفیل های فلزی هستند که دارای تنوع بالا در طرح و رنگ و همچنین قابلیت اجرا در ابعاد و اندازه های مختلف متناسب با نیاز سفارش دهنده می باشند.
تنوع بالا در طرح و رنگ باعث افزایش کاربرد سازه های شطرنجی در فضاهای مختلفی مانند سایبان نورگیر، پوشش جداره و سقف استخر ها و پارتیشن بندی داخلی سالن ها می شود.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b1%db%b0%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b5%db%b7%db%b2%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b1%db%b0%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b5%db%b9%db%b3%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b5%db%b2%db%b1_%db%b1%db%b6%db%b0%db%b5%db%b2%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b7%db%b2%db%b1_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b1%db%b0%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b7%db%b2%db%b1_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b1%db%b1%db%b5
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b7%db%b2%db%b1_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b1%db%b2%db%b8
sam_1977
sam_1982
sam_1983
sam_1984
sam_1985
sam_1989
20140525_192216
20140526_132041
20140526_132150
20140708_112048
20140708_155718
20140708_160644
20140708_160644
20140723_132616
20140723_132625
20140824_161427
20140825_160652
20140825_164629
20140825_164639
20140825_193047
20140902_155617
20141021_134915
20141021_134953
20141030_103605
20141030_163233
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b8%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b3%db%b1%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b8%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b7%db%b4%db%b6%db%b3%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b9%db%b1%db%b4_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b4%db%b2%db%b7
طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن