سازه های تزیینی

سازه های تزیینی :

امروزه در اکثر فضاهای مسکونی، ویلاها، باغ ها، پارک ها، هتل ها،رستوران ها و مکان های تفریحی از انواع سازه های فلزی و چوبی نظیر سازه های تعبیه شده از ابتدای درب ورودی ساختمان تا محل ورود به فضای داخلی منزل برای نصب انواع چراغ های روشنایی و سازه تزیینی جهت قرار گرفتن گیاهان برای پرورش و رشد بر روی آن و سازه تزیینی چوبی مورد استفاده در ویلاها برای تفکیک فضای باغچه از دیگر فضاهای موجود استفاده می شود. سازه تزیینی در قالب ساده، کمانی، سایبانی و آلاچیقی قابل پیاده سازی هستند. سازه تزیینی ضمن زیبایی بخشیدن به فضای موجود به راحتی و به سرعت قابل پیاده سازی می باشد و همچنین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیز است.

20140614_182816
20140716_140705
20140810_154417
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4%db%b1%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b4%db%b0%db%b4
20150212_140239-1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b4%db%b2%db%b6%db%b4%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b4%db%b2%db%b7%db%b1%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b4%db%b2%db%b7%db%b2%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b9%db%b1%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b9%db%b2%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b7%db%b2%db%b2%db%b3%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b7%db%b2%db%b2%db%b5%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b7%db%b2%db%b2%db%b5%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b8%db%b4%db%b2%db%b0%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b8%db%b4%db%b2%db%b1%db%b3
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b3%db%b2%db%b3
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b4%db%b1%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b4%db%b1%db%b9
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b6%db%b2%db%b5%db%b4%db%b5
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b3%db%b5%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b8%db%b3%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b8%db%b4%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b8%db%b5%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b5%db%b5%db%b8%db%b3%db%b0
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b9%db%b2%db%b9
img_1315
img_1316
img_1318
img_1319
img_1319
img_1331
img_1333
img_1341
photo0108
photo0108
salisbury
%d8%a7
طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن