سوله و سازه های فضایی و اسکلت خرپا

طراحی ، محاسبه، ساخت و نصب انواع سوله های صنعتی، مرغداری، کارگاهی، خرپا و سازه های فضایی

photo_2016-09-25_10-03-24
photo_2016-09-25_10-03-19-2
16122009326
14112009186

طراحی ، محاسبه، ساخت و نصب انواع سوله های صنعتی، مرغداری، کارگاهی، خرپا و سازه های فضایی

طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن