• 0
 • فراهم سازی خرید آنلاین جهت بهبود رضایتمندی مشتری

  خرید آنلاین چقدر راحت است؟فراهم سازی خرید آنلاین جهت بهبود رضایتمندی مشتری

  لازمه موفقیعت یک شرکت این است که جدا از اینکه در مکانی فیزیکی واقع شده و فروشش را از طریق مشتری حضوری یا ازطریق ایمیل و تلفن انجام می گیرد .از فروش اینتر نتی هم غافل نباشد.

  مشتریان امروز نسبت به گذشته بیشتر تحت فشار زمانی قرار دارند،بهتر است که مزایای فراهم سازی خرید راحت آنلاین را در نظر بگیریم 


  یکی از دلایل گرایش مشتری به خرید آنلاین راحتی خرید آن می باشد .

  مدیران موفق بر این باورندکه مشتری اهمیت زیادی به راحتی می دهد و همین امر باعث شده تا مدیران به طراحی سیستم ها ی عملیاتی فروشگاه اینتر نتی پرداخته وبر کارآمدی خدمات  آن تاکید کنند .

  شناسایی عوامل موثر بر قصد رفتار خرید و رضایتمندی می تواند به مدیران کمک کند تا بر موانع غلبه کنند و خدمات عالی و راحت به مشتریان عرضه کنند  و رقابت آنلاین شرکت ها را بهبود بخشند .

  یکی از مهم ترین مزایای فروشگاه اینتر نتی این است که این امکان را برای مشتریان فراهم می آورد که هر زمانی از شبانه روز ودر هر مکانی سفارش خود را ثبت کنند .تصور کنید که این امر چقدر برای کسب و کار شما سود دهی خواهد داشت.

  همانطور که مصرف کنندگان وقت کمی را به خرید ووقت بیشتری به تلاش های دیگر اختصاص می دهند تمایل آنها به راحتی خرید افزایش یافته وبه خرید آنلاین روی آورده اند.این منابع زمان و تلاش مصرف کننده در ادبیات بازار یابی به عنوان هزینه های غیر پولی تعریف می شوند که به رفتار خرید تاثیر می گذارد.

  از مزایای خرید آنلاین می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  راحتی دسترسی ،  راحتی جستجو  ،   راحتی توجه ،راحتی تراکنش،راحتی دستیابی،راحتی ارزیابی