نکات مهم جهت بازسازی ساختمان مسکونی که قبل از شروع به کار باید مد نظر داشت

نکات مهم جهت بازسازی ساختمان مسکونی که قبل از شروع به کار باید مد نظر داشت


جهت بازسازی منزل مسکونی احتیاج به تامل و تفکر در مورد چند مسئله مهم هست :

- قبل از شروع به انجام کار بازسازی نیاز به تامل و برنامه ریزی مالی می باشد باید در ابتدا بودجه مورد نیاز جهت بازسازی را کاملا پیش بینی نمایید و آنرا تامین کنید حتما در این فکر باشید که بیشتر از هزینه برنامه ریزی شده بودجه در نظر بگیرید.

- درابتدا باید به دقت مشکلات موجود در منزل و مواردی که نیاز به بازسازی دارند را بررسی کنید و موارد بازسازی را کاملا مشخص کنید و باید به این موضوع نیز اهمیت دهید که آیا منطقه کشش هزینه ایی که شما قرار است متقبل شوید را دارد و در زمان فروش با مشکل مواجه نمیشوید.

- پس از مشخص شدن موارد بازسازی و بودجه مورد نیاز زمان آن فرا رسیده تا به طراحی موضوع مورد نیاز بپردازیم به این صورت که می توان با چند طراح مشورت نمود و یا از اینترنت جهت ایده های اولیه استفاده نمائید .

- پس از طراحی و گذراندن مراحل اولیه نیاز است محدوده کار بطور کامل مشخص شود تا پیمانکار بتواند به نحوه صحیح کار را انجام دهد .

- زمان بندی از جمله مسائل مهم و پایه می باشد باید خودتان و افراد خانواده را آماده کنید امکان دارد مدت اجرا طولانی شود و موجب آزار افراد خانواده باشد پس بهترین کار ممکن برنامه ریزی و زمان بندی می باشد .

- پس از تامل در مورد بودجه، طراحی و زمان مورد نیاز هم اکنون زمان اجرا فرارسیده آیا نیاز به همکاری پیمانکار دارید یا کار از دست خودتان بر می آید ؟ اگر نیاز به پیمانکار می باشد حتما باید قرارداد بسته شود تا زمان اجرا و مبلغ کاملا مشخص شود .


watsapp bpzprgmehr