پارکینگ و سایبان

سایبان


انواع سایبان :1- مسطح 2- شیب دار 3- منحنی کاربرد سایبان: سایبان ها سازه های سبکی هستند که علاوه بر کاربردی بودن نقش زیادی در زیبایی فضاهای مورد استفاده دارند. سایبان ها دارای تنوع طرح و رنگ قابل اجرا در ابعاد و اندازه های متفاوت بر اساس نیاز سفارش دهنده می باشند.

 

انواع پارکینگ و سایبان :1- مسطح 2- شیب دار 3- منحنی
کاربرد سایبان: سایبان ها سازه های سبکی هستند که علاوه بر کاربردی بودن نقش زیادی در زیبایی فضاهای مورد استفاده دارند.

سایبان ها دارای تنوع طرح و رنگ قابل اجرا در ابعاد و اندازه های متفاوت بر اساس نیاز سفارش دهنده می باشند.

 

 

طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن