پارکینگ و سایبان

سایبان


انواع سایبان :1- مسطح 2- شیب دار 3- منحنی کاربرد سایبان: سایبان ها سازه های سبکی هستند که علاوه بر کاربردی بودن نقش زیادی در زیبایی فضاهای مورد استفاده دارند. سایبان ها دارای تنوع طرح و رنگ قابل اجرا در ابعاد و اندازه های متفاوت بر اساس نیاز سفارش دهنده می باشند.

parking-1
parking-1
parking-2
parking-3
parking-10
parking-9
parking-8
parking-7
parking-6
parking-5
parking-4
parking-17
parking-16
parking-13
parking-13
parking-11
parking-24
parking-23
parking-22
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
parking-20
parking-19
parking-18

 

انواع پارکینگ و سایبان :1- مسطح 2- شیب دار 3- منحنی
کاربرد سایبان: سایبان ها سازه های سبکی هستند که علاوه بر کاربردی بودن نقش زیادی در زیبایی فضاهای مورد استفاده دارند.

سایبان ها دارای تنوع طرح و رنگ قابل اجرا در ابعاد و اندازه های متفاوت بر اساس نیاز سفارش دهنده می باشند.

 

 

طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن