کانکس سیار( چرخدار)

بعد از وقوع زلزله و بلاهای طبیعی مسلما نیاز به یک اسکان موقت جهت انجام فعالیت های پزشکی، خدماتی و درمانی به شدت احساس می شود کانکس سیار و یا چرخدار بزرگمهر مجهز به چرخ و محور هایی جهت جابه جایی این نیاز را برآورده می نماید. 

کانکس سیار(  کانکس چرخدار)نمايش 0 تا 0 از 0 (0 صفحه)