بررسی شکل پذیری تری دی پانل (پانل سه بعدی) با رفتار برشی

در سالهای اخیر استفاده از ساختمانهای متشکل از تری دی پانل ها گسترش زیادی پیدا کرده است به این
صورت که به عنوان جدا کننده در سازه های بتنی و فولادی مورد استفاده قرار می گیرند. این
پانل ها سختی قاب های بتنی و فولادی را که به عنوان میانقاب در آنها مورد مقایسه قرار می گیرند را
افزایش می دهند، اما اکنون مدتی است که از این پانل ها به صورت مجزا در ساخت سازه مورد استفاده
قرار می گیرند که سیستم مورد استفاده در این سازه ها دیوار باربر (دیوار حمال) می باشد. این پانل ها
به صورت مستقیم به فونداسیون متصل شده و سقف که خود نوعی از همین پانل ها می باشد نیز روی آن
ها قرار گرفته و اجرا می شود. اما تری دی پانل ها متشکل شده از یک لایه پلی استایرن که در دو طرف
آن شبکه های فولادی قرار گرفته و با بتن پاشیده شده (شاتکریت) به صورت پانل های یک پارچه در می
آیند که می توانند بار قائم و افقی را تحمل نمایند.

watsapp bpzprgmehr