تماس با ما

آدرس ما

شرکت بزرگمهر
شرکت بزرگمهر
دفتر واحد فروش : مشهد/ رضاشهر / بلوار پیروزی / پیروزی 2 / پلاک 25/1
دفتر واحد تولید : مشهد/ بلوار مصلی / خیابان سرخس / سرخس 9 / پلاک 4/1
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
تلفن دفتر فروش : 05138708031

فکس
تلفن دفتر تولید : 05133642129
ساعات کاری
8 - 16

توضیحات
23 سال از اولین گام ها و شروع فعالیت ما میگذرد، روزگاری که در یک کارگاه کوچک، ساخت درب و پنجره فلزی را شروع کردیم و پیش رفتیم و همیشه رویای اول بودن و بهتر بودن را پروراندیم. پس از گذشت سالها و تغییرات و تجربه های فراوان صنایع فلزی هاشمی با برند بزرگمهر در کل کشور فعال بوده و چندسالیست که با تغییرات بهوجود آمده و تغییر در سبک مدیریت و افزایش واحد ها و قسمت ها برآنیم که با خواست پروردگار و همت زیاد سکو های موفقیت را درنوردیده و نقطه عطفی در صنعت ساختمان کشور باشیم.

فرم تماس با ما

تمامی حقوق محفوظ می باشد